Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 od 18 marca 2019 r. do 11 października 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w Rektoracie PWSZ przy ul. Wyszyńskiego 38 w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (wejście B).

Elektroniczna rekrutacja na rok akademicki 2019/20 na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki:

Studia stacjonarne:

1. inżynierskie:
* elektronika i telekomunikacja,
* informatyka,
* inżynieria środowiska,
* transport,
* technologia chemiczna,
* zarządzanie i inżynieria produkcji,

2. licencjackie:
* pielęgniarstwo

3. Studia jednolite magisterskie
* fizjoterapia

Studia niestacjonarne:

Kierunki w trybie niestacjonarnym zostaną uruchomione przy minimum 15 osobach przyjętych na kierunek. Opłata rekrutacyjna, w przypadku ewentualnego nieuruchomienia kierunku, nie podlega zwrotowi.

1. inżynierskie:
* informatyka,
* transport,
* zarządzanie i inżynieria produkcji,

2. licencjackie:

* pielęgniarstwo pomostowe - ścieżka AB (dla absolwentów liceów medycznych)

Na studiach inżynierskich możliwość bezpłatnych studiów dualnych "pracujesz - studiujesz"